Behöver du prata om sex eller sexualitet?

Jag heter Torbjörn Skoglund och är sexolog samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag erbjuder sexologisk rådgivning och samtal i Malmö på uppdrag av Region Skåne.

Vår sexualitet är individuell och likaså de problem vi upplever i våra liv. Vi påverkas ofta av normer och föreställningar om hur sex och relationer ska vara. Jag strävar efter att skapa ett öppet samtalsklimat där människor med olika erfarenheter och identiteter känner sig välkomna och sedda.

Sexologiska frågeställningar jag möter kan handla om:

  • upplevelser av för lite eller för mycket lust
  • erektionsproblem
  • snabb eller fördröjd utlösning
  • upphetsnings- och orgasmsvårigheter
  • funderingar kring onani och/eller porrkonsumtion
  • sexuell identitet och sexuella relationer
  • andra funderingar kring sexuell hälsa

Mottagningen finns på Föreningsgatan 26, plan 2, i Växthusets lokaler nära Malmö stadshus. Lokalen är tillgänglighetsanpassad. Patientavgiften är 200 kr och högkostnadsskydd gäller enligt Region Skånes villkor.


Om mig

Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS). Jag har en grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk grund.

Jag har mångårig erfarenhet av samtal kring sexualitet där jag mött personer med olika frågor och funderingar kring sexualitet. Bland annat har jag arbetat på Centrum för sexuell hälsa i Malmö, ungdomsmottagning och mottagning för patienter som lever med hiv.

regnbagsflagga

kontakt@sexologskoglund.se